Bel PMU By Rowena Neeroeteren - Limburg  0495/46 50 64      Stuur een mail naar PMU by Rowena - Neeroeteren (Limburg)  rowena84@hotmail.com

Privacybeleid

Versio 1.0. van 5 december 2021

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid ivm de Europese wetgeving betreffende AVG om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als u gebruikt maakt van deze website en van onze diensten, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen persoonsgegevens die u of uw bedrijf met ons deelt. Wij zullen de gegevens die u ons verschaft niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy- en cookiebeleid, tenzij u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens worden verzameld?

Indien u gebruikt maakt van onze diensten  dan kunnen we volgende gegevens verzamelen :

  • Persoonsgegevens zoals naam, voornaam
  • Contactgegevens zoals adresinformatie, telefoonnummer en emailadres

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

  • Voor het beantwoorden van uw vragen via ons contactformulier of via het emailadres
  • Om u te contacteren indien u een afspraak boekt via mijn online agenda

U kunt de toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd intrekken door een mailtje te sturen naar : rowena84@hotmail.com

Het delen van uw persoonsgegevens

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Cookies

Voor het gebruik van cookies op deze website verwijs ik u graag door naar ons cookiebeleid.

Meer informatie over cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer informatie over hoe u cookies kunt uitzetten.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

Beveiligingsniveau

Wij beschermen de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Rowena Gérard
Neermolenstraat 4
3680 Neeroeteren

Tel: 0495/46 50 64

Email: rowena84@hotmail.com

Bij klachten kan u  contact opnemen met de Gegevensautoriteit :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

Logo Nailicious By Rowena